Az iskola szabályzata

Kwoon etikett

Kwoon jelentése

Edzőterem, kung fu iskola, kínai harcművészeti iskola, a hely ahol a kung fu tudás öröklődik.

Etikett jelentése

Illemtan, viselkedésforma meghatározása, mely tradíciókon és megszokásokon alapul.

Kwoon etikett

A kung fu iskolában való viselkedést határozza meg, szerepe a tradíciók fenntartásán felül a megfelelő hozzáállás meghatározása. A kwoon etikettet bővebben az edzéseken tudod megismerni és megtanulni.

Az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület kwoon etikettje:

 1. A meghajlások
  A meghajlások a tiszteletadást és a köszönetnyilvánítást jelképezik.
  Meghajolni háromféleképpen lehet:
  – test mellé függőlegesen kinyújtott karokkal,
  – bal kézzel “imádkozó” tartásban (wu-sau),
  – bal kéz “imádkozó” tartásban, jobb kéz ököllel a bal tenyérben. (a puha-kemény egyensúlya: Yin-Yang filozófia)
  A következő alkalmakkor kell meghajolni:
  – a terembe (kwoonba) való be- és kilépéskor a szentély felé fordulva,
  – amikor egy oktató kijavítja a technikádat,
  – amikor a Si-Fu, vagy egy oktató belép a terembe, vagy elhagyja a termet,
  – az edzést indító és záró köszönések alkalmával,
  – diáktársad köszöntésekor
 2. Az iskola vezetőjét Si-Fu-nak szólítsd, a helyetteseit pedig Si-Je-nek és Si-Hing-nek.
 3. A foglalkozásokon tiszta uniformisban és ápoltan jelenj meg.
 4. Mindig szabályos, hivatalos egyesületi uniformisban és védőfelszerelésben gyakorolj.
 5. Ha még nincs hivatalos uniformisod, akkor fehér pólóban gyakorolj és ne sötét szinűben, mert az az oktatók színe.
 6. Ne az edzőteremben öltözz át, használd erre az öltözőt.
 7. A foglalkozásokon tilos az óra, nyaklánc, gyűrű és egyéb balesetveszélyes tárgy viselete.
 8. A kwoonban utcai ruházat viselése esetén sem engedélyezett kalap, sapka, vagy napszemüveg viselete.
 9. Tilos a teremben a karba, csípőre illetve zsebre tett kéz és a rágógumizás.
 10. A foglalkozásokon pontosan jelenj meg, lehetőség szerint ne késs.
 11. Ha késel, a belépéshez kérj engedélyt a Si-Fu-tól, vagy egy oktatótól. Engedély nélkül ne lépj be a terembe.
 12. A mobiltelefonod kapcsold ki, vagy némítsd le az edzés ideje alatt.
 13. A köszöntésnél a vonalba rangod szerint állj be és adj helyet társaidnak.
 14. Figyelj a Si-Fu és az oktatók utasításaira és rögtön hajtsd is végre őket.
 15. Minden gyakorlatot lehetőség szerint a szentéllyel szemben végezz.
 16. Gyakorolj szorgalmasan, de türelemmel, ne várj közvetlen eredményeket.
 17. Gyakorolj keményen, de körültekintően, ügyelve társaid épségére.
 18. Kung Fu testvéreiddel segítsétek egymást a tanulásban, a gyakorlásban, megadva egymásnak a kölcsönös tiszteletet.
 19. Fegyverrel, segédeszközzel való gyakorlásnál hangsúlyozottan figyelj a körülötted lévőkre és ne játssz a fegyverrel.
 20. A felszereléseket ne dobáld, azok is a kwoon részei, tiszteld őket, mert segítenek a Wing Tsun tanulásában. Tartsd őket tisztán és ne okozz kárt bennük szándékosan.
 21. Tisztelettel közeledj az oktatókhoz és használd a hivatalos megszólítást.
 22. Ne nevesd ki, illetve ne gúnyolódj a Si-Fu-d segítőjén. Ő azért tűri a fájdalmat, hogy te láthasd a technikát működés közben és megtanulhasd azt.
 23. Felesleges beszéddel ne zavard a Si-Fu-t és az oktatókat a tanításban, illetve a társaidat a gyakorlásban.
 24. Tartózkodj a káromkodástól, az obszcén megnyilvánulásoktól, valamint a szélsőséges (rasszista, antiszemita), gyűlölködő kijelentésektől.
 25. A kwoonból csak a Si-Fu vagy egy oktató engedélyével távozz edzés közben.
 26. Alkohol, vagy más kábító hatású szer befolyása alatt nem vehetsz részt az edzéseken, valamint tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábító hatású szerek fogyasztása az iskola területén.
 27. Légy barátságos, segítőkész és udvarias a Kung Fu testvéreiddel, kerüld a konfliktusokat.
 28. Mutass példát az alacsonyabb rangú diákoknak, a kezdőbbeknek segíts a beilleszkedésben.
 29. Ha a Si-Fu-nak vendégei jönnek, segítsd őket, fegyelmezetten viselkedj, ne hozz szégyent a Si-Fu-dra.
 30. Segítsd a kwoon összepakolását (segédeszközök, szentély) és tisztán tartását.
 31. A feljebbvalóid által adott diplomát, oklevelet, felszereléseket két kézzel vedd át.
 32. Ha nem tudsz részt venni az edzésen, értesítsd a Si-Fu-t.
 33. Oktatói engedély nélkül ne tanítsd másoknak a technikákat.
 34. Ha bármilyen problémád van az iskolával, vagy a társaiddal kapcsolatban jelezd a Si-Fu felé.
 35. Segítsd az iskola fejlődését mindenben, amiben tudod.
 36. Az edzőtermen kívül is, a valós- és virtuális térben is add meg a tiszteletet a feljebbvalóidnak és az etikett érvényes részeit ott is tartsd be.

Tradicionális Wing Tsun viselkedési szabályok

Si-Jo Yip Man tanítása

 1. Maradj fegyelmezett – Viselkedj etikusan, mint egy harcművész.
 2. Legyél udvarias és becsületes – Szolgáld a közösséget és tiszteld az elődeidet.
 3. Szeresd a diáktársaidat – Tartsatok össze és kerüljétek a konfliktusokat.
 4. A vágyaidat mérsékeld és ne hajszold a testi élvezeteket – Tartsd meg a szellemiséget.
 5. Gyakorolj szorgalmasan – Őrizd meg a képességeidet.
 6. Tanuld meg, hogyan lehet fejleszteni a lelki nyugalmat – Tartózkodj a vitáktól és harcoktól.
 7. Gyakorolj közösségben – Légy visszafogott és finom modorú.
 8. Segíts a gyengéknek és a nagyon fiataloknak – Használd a gyakorlás során megszerzett képességeidet az emberiség javára.
 9. Add tovább a tradíciót – Őrizd meg ezt a kínai művészetet és annak viselkedési szabályait.

Egyesületi szabályzat

Kötelezettségek

 1. Kwoon etikett betartása.
 2. A Wing Tsun Kung Fu tekintélyének és szellemiségének megőrzése.
 3. A tanult technikák csak szügség esetén való alkalmazása önvédelmi célból, vagy a rászorulók védelme érdekében.
 4. A pénzügyi kötelezettségek időben történő teljesítése. Ez minden hónap 10.-e.
 5. Bármilyen betegség, vagy sérülés haladéktalan jelzése az iskola vezetője felé.

Jogok

 1. Az egyesület edzésein, szemináriumain, nyári táborain és egyéb rendezvényein, valamint kiscsoportos és magánórákon való részvétel.
 2. A teljes Wing Tsun rendszer elsajátítása és a fokozatrendszerben történő előrejutás lehetősége.
 3. Az egyesület által forgalmazott termékekhez és szakanyagokhoz való hozzáférés.
 4. Az oktatói szint elérése után saját iskola nyitása és a megszerzett tudás továbbadása.
 5. Tevékeny és aktív részvétel az egyesület céljainak megvalósításában.
 6. Élni a Kung Fu család támogatásával.

Egyesületünk szellemisége és filozófiája

 1. A kínai harcművészetek viselkedési szabályainak megőrzése, a tradíció továbbadása.
 2. Más harcművészetek/küzdősportok becsmérlésétől és lekicsinylésétől való tartózkodás.
 3. Mértékletes életvitel, egészségre káros szenvedélyek lehetőség szerinti elkerülése (alkohol, drogok, dohányzás, stb.).
 4. A tesi és lelki egészség megőrzésére való törekvés.

Egyesületünk szellemisége és filozófiája

 1. Az egyesület tagja csak olyan személy lehet, aki mentálisan és fizikálisan egyaránt alkalmas az edzéseken való részvételre.
 2. Ha a tanuló állandó betegségben szenved, melyet a Wing Tsun gyakorlása súlyosbíthat, köteles jelezni az iskolavezető és az egyesület felé.
 3. Minden egyesületi tag tudomásul veszi, hogy saját felelősségére vesz részt a foglalkozásokon és a vizsgákon.